Kategóriák
Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Házhozszállítás

Hírlevél
Látogató számláló
0
9
5
8
1
6
4
Partnereink

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

 

A Grandmodul Kft. Webáruházában minden olyan cselekvőképes személy vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen üzletszabályzatot - melyet magára nézve azt kötelezőnek tart -, valamint rendelését a www.granddigital.hu címen adja le.

A Grandmodul Kft. minden szükséges segítséget, információt megad ahhoz, hogy a vásárló bizalommal használhassa a Webáruház szoftverét.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon)

A szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Erre való tekintettel a személyesen, szaküzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.


Regisztráció, adatkezelés

 

Amennyiben Webáruházunkban megrendelést kíván leadni, úgy azt megteheti regisztált vásárlóként és regisztráció nélkül is.


A regisztráció során a Grandmodul Kft. tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Grandmodul Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.

Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A regisztráció során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

Az adatok kezelésének jogalapja az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről (Dmtv.)
A regisztráció során felvett adatokat kizárólag hírlevél küldése és szerződéses feladatok teljesítése végett tároljuk és használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott esetek (pl. bűncselekmény) kivételével harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez (pl. kiszállítás) alvállalkozó bevonása szükséges.
Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve beleegyezik, hogy az adatkezelő az általa megbízott alvállalkozónak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadja.
A kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.
Az adatkezelővel kapcsolatban álló alvállalkozó(k) adatai webáruházunkban minden esetben fel vannak tüntetve.

Rendszerünkbe Ön regisztrált felhasználóként felhasználóneve és jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően bármikor be tud lépni, és onnan érvényes rendelést tud feladni, vagy adatait módosíttathatja, töröltetheti.
A regisztráció során megadott adatokat a rendszer segítségével e-mail üzenet formájában Ön bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti is.
Az adatkezelő vállalja, hogy a változásokat/regisztráció törlését az átvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtja.

 

Termékek, árképzés, a vásárlás minimális összege

 

A Webáruház oldalain kiválasztott termékek mellett az aktuális bruttó ár megtalálható. Minden általunk kiállított számla 27 % ÁFA-t tartalmaz.

A Webáruház által kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a webáruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen (legalább 20%-kal) eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő abszurd (pl.: "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Ha ilyen extrém árat tapasztal, úgy kérjük, vásárlás előtt vegye fel Webáruházunkkal a kapcsolatot!

 

A vásárlás után kapott automata visszaigazoló e-mail nem jelenti automatikusan a Grandmodul Kft. és a Vásárló közti szerződés létrejöttét. Ez a szerződés csak akkor jön létre, ha a Grandmodul Kft. Webáruháza (Mizu Computer) egyik munkatársa a vásárló számára manuálisan írásban, vagy telefonon, esetleg az üzletünkben élőszóval azt visszaigazolja.

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudható meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős.

A webáruházunkban található termékek kapcsán törekszünk pontos és hiteles információkat közölni. Ennek ellenére előfordulhat, hogy ezek téves információkat tartalmaznak. A képek tájékoztató jellegűek, sok esetben csak illusztrációk és tartalmazhatnak olyan tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. Egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.

Kérjük, alaposan tájékozódjon az interneten, vagy keressen bennünket telefonon (0656 340-409), vagy írásban (posta@granddigital.hu) ha bizonytalan pl. egy termék tulajdonságában, kinézetében, vagy annak más termékkel való kompatibilitásában.


A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

A vásárlás minimális összege webáruházunkban 8.000 Ft.

 

Garancia, jótállás

 

Az eladó az általa eladott árukra terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Webáruházunkban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre, mely garancia a számla eredeti, vagy másolati példányával, és/vagy a garancialevél eredeti példányával érvényesíthető.

Az eladó a megvásárolt termék(ek)et csak abban az esetben cseréli ki, ha az(ok) bizonyítottan hibásak.

  A termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év)

  A jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett:

  10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év

  100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év

  250 000 forint eladási ár felett három év.

  A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

  A termék árától függő kötelező jótállási idő - Jótállás 2021

  Elektronikus jótállási jegy – akár emailben vagy letölthető formában

  Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben, vagy letölthető dokumentumként – adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásainak (a jótállási jegy kötelező tartalmi elemit lásd itt, 3. §).

  Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.

  A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

  Elektronikus jótállási jegy - Jótállás 2021

  Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  Ha a termék javítható, de 15 nap alatt nem – tájékoztatási kötelezettség

  A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

  Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

  Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a  vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

  A hibás termék javítása - Jótállás 2021

   

  Az áruház használatának felelőssége

   

  A webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

  A Grandmodul Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
  • Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
  • Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

  A Grandmodul Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért, és az abban való vásárlásáért.

  A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

  A Grandmodul Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vismaior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

  A Grandmodul Kft. webáruházában szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre ez nem vonatkoznak.

  A Grandmodul Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, vagy magát a webáruházát, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, ezért nem vonható felelősségre.

  Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházban.

  Bármely résztevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

  A Grandmodul Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

  Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a webáruház szabályait, a Grandmodul Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

   

  Kiszállítás

   

  Szolgáltató köteles futárszolgálat útján az Ön által a megrendelésben kiválasztott termékeket, az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rajtunk kívülálló okokra (szállító cég túlterheltsége, extrém forgalmi- és / vagy időjáráshelyzet gépjármű műszaki hibák, stb.) sajnos mi sem tudunk felkészülni, ezért nem áll módunkban garanciát és felelősséget vállalni a szállításokra! Amennyiben a megrendelés teljesítése részünkről bármilyen okból akadályba ütközik, úgy igyekszünk haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni Önnel a kapcsolatot az újabb kiszállítási időpont egyeztetése érdekében. Amennyiben az Ön hibájából hiúsul meg az átvétel, úgy Futárszolgálat a következő munkanap újra megpróbálja a kiszállítást, de ezen esetben a Webáruház nem vállal kötelezettséget a kiszállításra vállalt határidők betartására.

  Kiszállítás esetén Ön köteles a futár jelenlétében leellenőrizni a csomagolást, a terméket, annak sértetlenség,ét, és ha sérülést észlel (pl. elszakadt a fólia, megsérült a kartondoboz, vagy egyértelműen, a csomagolásból is láthatóan nem azt a terméket kapta, amit megrendelt stb.), ne vegye át a terméket és azonnal jelezze ezt a futár felé, aki a panaszról köteles jegyzőkönyvet felvenni és a terméket visszaszállítani a Szolgáltatónak. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítást végző futár aláírásával együtt érvényes. Amennyiben Ön elmulasztja ellenőrizni az átvett csomag tartalmát, avagy ellenőrzi azt, de elmulasztja a hibás teljesítésről a jegyzőkönyv felvételét kérni, úgy a bekövetkező károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

   


  A vásárlástól való elállás (Az elállás joga)

   

  Megrendelése során a Vásárló - amennyiben Fogyasztónak minősül - élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített elállási jogával. Egyéni vagy társas vállalkozás; közületi, intézményi vagy alapítványi, stb. vásárlás esetén a Vevőt ez a jog nem illeti meg. Fogyasztó csak természetes személy lehet.

  Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő

  14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.

  Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett termék összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

  Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült költséget.

  Elállási jog (45/2014 Korm. rendelet)
  A fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.
  A fogyasztó az elállási jogát
  • termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától
  • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától
  gyakorolhatja.

   

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
  A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
  A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

  A fogyasztó az elállási joga gyakorlása előtt a terméket csak annak jellege, tulajdonságai, és működése megállapításához szükséges mértékben használhatja.

  A fogyasztó számára nem tudjuk biztosítani az elállás jogát olyan esetben, mikor a terméket a saját vagy más nevére regisztrálja, így a terméket a regisztrált névhez köti. Pl. DJI drónok esetében. Ebben az esetben vállalkozásunk más részére már nem tudná értékesíteni az elállásból visszakapott terméket.


  A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
  • szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy napos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
  • olyan áru értékesítése esetében, amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

   

  Az Ön online jogai

   

  Az Európai Unióban a polgárok bizonyos alapszintű jogokkal rendelkeznek az online hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata tekintetében. E hálózatok és szolgáltatások közismert példája az internet. Az online jogokat Az európai uniós online jogok kódexe ismerteti részletesen.

  Konkrét eset, melyekben e jogok érvényesítése különösen fontos lehet: ha probléma adódik, amikor a fogyasztó az interneten vásárol valamit.

   

  Az online vitarendezési platform legkésőbb 2016. január 9-től bármelyik európai uniós tagországból igénybe vehető a határon átnyúló online viták rendezésére.

  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

  Bővebben:

   

  http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

  http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/269-Online-vitarendezes

   

  A Fogyasztó Védelmi hatóság megszűnése, jogkörének átadása

   

  Kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik.

  Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

  Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

   

  Adavédelmi tájékoztató

  A Grandmodul Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

  Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

  Az adatkezelő címe: Grandmodul Kft., 6060 Tiszakécske, Hősök útja 26.
  Az adatkezelő elérhetősége: 06 56/340-409, posta@granddigital.hu

  Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

  Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

  Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

  A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

  Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
  - A Grandmodul Kft., kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
  - Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

  Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően X napon belül törlésre kerülnek.

  A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
  - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  - személyes adatainak helyesbítését,
  - személyes adatainak törlését vagy zárolását.

  A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

  Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

  Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

  A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)